+ حوزه های فعالیت

zaec
 
موضوع فعاليت شركت ( طبق اساسنامه ) 
-انجام عمليات اجرائي اتوماسيون صنعتي، پروژه هاي  برق و الكترونيك ، تله متري، سيستمهاي كنترل ، برق و ابزار دقيق در سدها و صنايع مختلف ، تجهيزات هيدرومكانيكال سدها و سيستمهاي کنترل وابزار دقيق  پالايشگاههاي نفت ، گاز و پتروشيمي.
-تهيه و نصب تاسيسات وتجهيزات الكترونيكي خاص ، ابزاردقيق سدها و تجهيزات هيدرومكانيكال.
-تهيه، نصب، راه اندازي و نگهداري ايستگاههاي خودکا ر هواشناسي، آب سنجي و آب شناسي.
-نظارت بر عمليات ساخت، نصب و راه اندازي مربوط به انواع شبكه هاي مخابرات مرتبط با سيستمهاي توليد، انتقال و توزيع نيرو.
-اجرا و نصب خطوط شبكه و سيستمهاي انتقال نيرو و نيروگاههاي توليد نيرو.
-طراحي و اجراي سيستمهاي اتوماتيک کنترل ناوبري خودرو شامل نرم افزار، سخت افزار و سيستم هاي ارتباطي.
-تهيه و نصب انواع تاسيسات، تجهيزات و ماشين آلات كارخانجات صنعتي.
-انجام خدمات كامپيوتر، طراحي و پياده سازي سيستم ها و شبكه هاي كامپيوتري، اجراي سيستمهاي مديريتي براي سازمانهاي دولتي و خصوصي، تهيه و فروش سخت افزار و تجهيزات جانبي،  واردات و صادرات، نرم افزار وسخت افزار كامپيوتر 
-شركت در مناقصه ها ي داخلي وخارجي، اخذ تسهيلات بانكي، ساخت و مونتاژ قطعات، تجهيز كارخانجات، تاسيس كارخانه و خط توليد اعم از  توليد و مونتاژ قطعات و بردهاي  الكترونيكي، الكتريكي و كامپيوتري و تابلوهاي برق صنعتي .
-انجام امور واردات و صادرات تجهيزات مورد نياز پروژه هاي داخلي و خارجي.
-اخذ نمايندگي داخلي و خارجي در زمينه فعاليت هاي فوق .