+ آبنمای موزیکال MF

آبنماي موزيکال و نورپرداز تلفيقي از آبنما و موزيک است که در شرايط تاريکي مي توان نورپردازي را به آن اضافه کرد که حرکت موزون، الهام گرفته از موسيقي و نورپردازي جذابيت خاصي داشته و روح را نوازش مي دهد.