+ سیستم کنترل و تله متری SCADA

سيستم كنترل و تله متري شبكه هاي انتقال سيالات (آب ،نفت،گاز)

سيستم كنترل و تله متري شبكه هاي آبرساني، ضمن جمع آوري اطلاعات از نقاط مختلف شبكه و مانيتورينگ آنها، امكان كنترل مكانيزم‏هاي چنين شبكه‏هاي گسترده اي را فراهم مي آورد

اين سيستمها مجموعه اي از تجهيزات الكترونيكي - مخابراتي باهوش و قابل برنامه ريزي مي باشند كه بر اساس پروتكل هاي استاندارد در ساخت و سازهاي الكترونيكي، طراحي و ساخته شده اند. آنها ضمن آنكه مي توانند بصورت قائم به خود بكار گرفته شوند، امكان اتصال به سيستم هاي كنترل مركزي سوپروايزري (SCADA) را نيز در جهت گسترش سيستم فراهم مي آورند. بديهي است امكانات موجود در سيستم هاي اسكادا بخصوص در لايه ارتباطات و شبكه هاي اطلاعاتي (LAN ، اينترنت و ...)، امكان قرار گرفتن آنها را در سيستم هاي مديريت اطلاعات (MIS)، كنترل توليد بر اساس آمار، (SPC) تعمير و نگهداري مركزي (PM) و كنترل بهره وري را فراهم خواهند آورد. چاه ها و مراكز پمپاژ، مخازن اصلي و مياني، خطوط آبرساني و ايستگاه هاي مديريت و كنترل راه دور از جمله بخش هاي مهم چنين سيستم هائي مي باشند. تأمين مداوم آب، نگهداري سطح مخازن آب در وضعيت مطلوب، حفاظت از خطوط آبرساني، تعمير و نگهداري بلادرنگ، كنترل مصرف انرژي، بهره وري بيشتر و مانيتورينگ شبكه مي تواند از جمله اهداف مهم بكارگيري اين سيستم باشد.

مشخصات كلي سيستم تله متري شبكه هاي انتقال سيالات

ويژگيهاي كلي سيستم هاي مستقر در چاهها و مراكز پمپاژ

1- امكان قرائت كليه سيگنال‏هاي ديجيتالي موجود در اتاقك تابلو برق جهت مانيتورينگ از جمله :

وضعيت كنترل فاز

وضعيت بانك خازني

وضعيت سوئيچ سطح آب چاه

وضعيت ستاره - مثلث در تابلوهاي الكترومكانيكال

وضعيت سيستم قدرت در تابلوهاي الكترواستاتيك

وضعيت دزدگير الكترونيكي مستقر در اتاقك چاه

وضعيت سطح آب مخازن نزديك به اتاقك

2- امكان كنترل مكانيزم هاي مستقر در محل اتاقك چاه مانند:

خاموش‏و‏روشن‏كردن الكتروپمپ‏ها

كنترل شيرهايبرقي متصل به پمپ

كنترل روشنائي

3- امكان اتصال به دستگاه هاي اندازه گيري از طريق درگاه سريال RS485 مانند:

دستگاه اندازه گيري پارامترهاي اساسي قدرت

(جريان 3 فازه، ولتاژ 3 فازه، توان راكتيو، توان اكتيو، كنتور، فركانس برق ورودي و ... )

دستگاه اندازه گيري فشار، فلو

4- مجهز به سيستم مخابراتي جهت انتقال صوت وديتا براساس پروتكل ‏هاي‏ استاندارد نظير Modbus، SysmacWay و غيره.

5- مجهزبه‌پانل‌حاوي‌تجهيزات‌رابط‌كاربرHMI (كيبرد، صفحه نمايش، كليدهاي صنعتي تعيين وضعيت)

6- نمايش دهنده هاي نوري جهت تعيين وضعيت ورودي ها، فرامين و وضعيت كار دستگاه.

7- مجهز به حافظة غير فرار جهت ذخيره تنظيمات محلي و كنتور عملكرد.

8- مجهز به واحد شروع مجدد اتوماتيك جهت خروج از حالت هاي تعليق.

9- امكان اتصال گروهي در يك شبكه RS485 و اتصال به مركز كنترل .

ويژگي هاي ‏كلي ‏سيستم‏هاي مستقر در منابع اصلي

1- امكان قرائت سيگنال هاي ديجيتالي موجود در محيط مخزن نظير:

وضعيت سطح سنج هاي ديجيتال موجود در مخزن

وضعيت شيرهاي برقي ورودي و خروجي مخزن از لحاظ موقعيت (باز، بسته)

وضعيت سيستم هاي حفاظتي قدرت در تابلوهاي برقي شيربرقي ها و كلرزن

2- امكان اتصال به دستگاه هاي اندازه گيري از طريق درگاه سريال RS485 مانند:

دستكاه هاي اندازه گيري دقيق ارتفاع مخزن ( آلتراسونيك، مايكروويو و ...)

دستگاه هاي اندازه گيري فشار لوله هاي آبرساني ورودي به مخزن

دستگاه هاي آزمايشگاهي كنترل كيفيت آب (كلرسنج، سختي سنج‏و ...)

3- امكان كنترل مكانيزم هاي مستقر در محيط مخزن :

كنترل شير ورودي به مخزن ( به دلايل مختلف جهت پر نگه داشتن لوله ها و كاهش فشارهاي ديناميكي و هيدروليكي به آن، استفاده از ظرفيت لوله ها به عنوان مخزن ثانويه، امكان حفاظت‏و تشخيص ‏اشكال در‏خطوط‏ و ...)

كنترل شير خروجي از مخزن ( به دلايل مختلف از جمله جلوگيري از ضايعات بهنگام خرابي در خطوط مصرفي - كاهش فشار لوله هاي مصرف و ... )

كنترل سيستم كلرزن

4- مجهز به سيستم ارتباطي راديوئي مطمئن و مدرن جهت ارتباط صوتي- ديتا با نقاط مختلف

5- قابليت كنترل و مانيتورينگ شبكه تحت پروتكل هاي استاندارد

6- مجهز به ساعت و تقويم قابل برنامه ريزي

ويژ گي ها و تسهيلات نرم افزاري موجود در ‏سيستم

1- امكان كار بصورت اتوماتيك و دستي (Auto/Manual)

2- امكان كار در حالت اتوماتيك به صورت مانيتورينگ و كنترل مانيتورينگ .

3- امكان تنظيم محلي پارامترهاي اساسي كنترل توسط كاربر نظير:

تعيين چاه هاي پركار و كم كار توسط كاربر

تعيين چاه هاي پركار و كم كار بر اساس ماه هاي سال

امكان خاموش كردن چاه ها در ساعات‏پيك‏مصرف‏برق‏در‏صورت‏ وجود شرايط مطلوب در شبكه

امكان ارسال مستقيم فرامين به چاه ها و مراكز پمپاژ

امكان درخواست ارتباط صوتي با هريك از چاه ها

امكان فعال و غيرفعال كردن ارتباط با هريك از چاه ها و نمايش آن پس از دريافت اطلاعات

امكان ضبط تعداد دفعات روشن شدن الكتروپمپ ها در حافظه غيرفرار

امكان فعال و غيرفعال كردن كنترل بر مكانيزم هاي موجود در مخزن نظير‏كلرزني، شيربرقي و‏...

مجهز به تاريخچه تمامي عمليات با امكان ذخيرهنامحدود اطلاعات نظير روشن و خاموش كردن چاه ها و مراكز پمپاژ