+ پروژه های نفت و گاز

پروژه محل پروژه كارفرما تاريخ قرارداد
 سيستم اعلام وضعيت اضطراري پالايشگاه گاز خانگيران سرخس  پالايشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد  سال 84
 ارتقاء سيستم کنترل و ابزار دقيق واحدهاي تثبيت مايعات نفتي و آب ترش واستابلايزر پالايشگاه گاز خانگيران ( پنوماتيک به فيلد باس )  سرخس پالايشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد (خانگيران) سال 85
 اجراي سيستم هاي کنترل و ابزار دقيق تانک هاي ذخيره ميعانات نفتي واحدهاي تثبيت مايعات نفتي و آب ترش و استابلايزر پالايشگاه گاز خانگيران شامل انتقال، کنترل و نمايش فشار، سطح و دماي مخازن ذخيره (Tank Gauging)  سرخس پالايشگاه گاز شهيدهاشمي نژاد (خانگيران) سال 87