+ مکان یاب خودرو

پروژه محل پروژه كارفرما تاريخ قرارداد
مطالعات سيستم هاي حمل و نقل هوشمند جاده اي استان خراسان شمالي (ITS) بجنورد سازمان حمل و نقل خراسان شمالي سال 86
تهيه، نصب و راه اندازي سيستم ها ي اتوماتيک کنترل ناوبري مشهد بيمارستان امام رضا (ع) 1391