+ تله متری و اسکادا

پروژه محل پروژه كارفرما تاريخ قرارداد
اجراي سيستم تله متري وكنترل چاهها ومنابع آب شامل 2 چاه، 2 ايستگاه پمپاژو يك مخزن جمع آوري درودنيشابور آب منطقه اي خراسان سال 76
نصب سيستم هاي كنترل و مانيتورينگ و ابزار دقيق آب شيرين كن در آبگير پارس جنوبي (عسلويه) عسلويه هيوندائي قرارگاه بازسازي خاتم سال 79
اجراي سيستم كنترل و تله متري اسكادا بشرويه و نصب ابزار دقيق پروژه، شامل 2 چاه آب، مخزن مياني و يك مخزن جمع آوري و اتاق كنترل و چاهها و خطوط لوله بشرويه آب منطقه‌اي خراسان سال 80
مطالعات‌ سيستم ‌كنترل ‌و اسكاداي‌ منابع آب‌ وچاههاي ‌معادن زغال سنگ طبس طبس طرح تجهيز معادن زغال سنگ طبس سال 80
اجراي سيستم ارتباطي مايكرويو سد تبارك آباد قوچان آب منطقه‌اي خراسان سال 81
سيستم VSAT سد تبارك آباد قوچان قوچان آب منطقه‌اي خراسان سال 81

اجراي سيستم كنترل و تله متري اسكاداي آب معادن زغال سنگ طبس و نصب ابزار دقيق پروژه شامل:

چهار حلقه چاه آب، دو مخزن مياني و يك مخزن جمع آوري و كنترل 67 كيلومتر خط انتقال

طبس طرح تجهيز معادن زغال سنگ طبس سال 82
نصب ابزار دقيق و سيستم كنترل سد تبارك آباد قوچان قوچان آب منطقه‌اي سال 82
نصب كليه تجهيزات ابزار دقيق و سيستم DCS و پانل هاي كنترل و كابل كشي ها و لوله هاي هواي ابزار دقيق سمنان كارخانه توليد كربنات سديم سمنان سال 83
سيستم كنترل و تله متري چاهها و منابع آب كارخانة سيمان خزر رشت لوشان سيمان خزر سال 84
اجراي سيستم تله متري 35 حلقه چاه خيج و جماب و 5 مخزن در محدوده شهر مشهد مشهد شرکت آب و فاضلاب مشهد سال 87